Sigurimi i Veprimtarise se Bankave (B.B.B.)

Ky sigurim mbulon veprimtarine e pergjithshme te bankave nga rreziqe fizike dhe financiare, ai eshte i perbere nga 6 ose me shume seksione:

- Jobesueshmeria e punonjesve, qe mbulon demet financiare qe jane rrjedhoje e veprimeve jo te ndershme te punonjesve te Bankes.

- Sigurimi i parave ne kasaforte, i cili mbulon demet e pesuara si rrjedhoje e veprimeve te dhunshme nga forca te jashtme si: vjedhja, vjedhja me thyerje, grabitja, zhdukja misterioze dhe e pashpjegueshme, shkaterrimi, keqperdorimi, gjate kohes qe kjo pasuri eshte ose supozohet te jete ne ambjentin e te Siguruarit ose te ndonje Banke tjeter.

- Para ne udhetim, qe mbulon humbjen ose demtimin e pasurise gjate udhetimit kudoqofte nen ruajtjen e Punonjesve ose nen ruajtjen e cdo shoqerie Siguruese ose Transportuese, me qellim transportimin ne emer te te Siguruarit.

- Ceqet e fallsifikuara

- Kartmonedha te falsifikuara

- Demtimi i zyrave e permbajtjeve, per shkak te demtimit te mobiljeve, pajisjeve (perjashtuara kompjuterat dhe pajisjet periferike), pajisjeve te kancelarise, kasafortave, shkaktuar nga vjedhja me thyerje, grabitja, veprimi keqdashes.