Sigurimi i Jetes dhe Shendetit

Shendeti Juaj dhe i familjes tuaj eshte dicka e cmuar qe meriton te gjithe vemendjen. Pas shume vitesh sherbime dhe experience ne Tregun e Sigurimeve INSIG vjen me nje produkt te ri  unik te thjeshte dhe ekonomik.

Sigurimi i Jetes dhe Shendetit ofrohet ne tre plane sigurimi, Plani Klasik, Special dhe Elitar.

Cfare perfitoni nga kontrata e sigurimit:

Perfitime per trajtim spitalor ne te cilen perfshihen

  • Dhoma dhe ushqimi, perdorimi i paisjeve dhe aparaturave  te salles se operacionit Kontrolle diagnostikuese.
  • Ekzaminimet me RXT, CT skaner, MRI skaner, PET skaner, ekografite
  •  Ilacet dhe medikamente mjeksore per perdorim ne spital etj

 Perfitimi per trajtim mjeksor jashtspitalor ne te cilen perfshihen:

  • Shpenzimet per konsultat me mjekun e pergjithshem
  • Shpenzimet per mjekun specialist
  • Vizitat, kujdesi parandalues dhe testet laboratorike
  • Kirurgjia ditore si pacient i jashtem etj

 Perfitime te tjera si fizioterapia, sherbimi i ambulances ne rruge, perfitimet per shpenzimet e  shtatezanise

Perfitimi per humbjen e jetes  e cila i paguhet perfituesit nese gjate periudhes se sigurimit i siguruari humbet jeten ne menyre natyrale apo aksidentale.