Sigurimi i Jetes dhe Shendetit te Studenteve

Edhe pse larg, INSIG ju gjendet prane!

Sigurimi i Jetës dhe Shëndetit të Studentëve eshte nje kontrate sigurimi e hartuar per studentet që studiojnë jashtë territorit të Shqiperise. Gjatë periudhes së studimit ju mund të ndodheni përballe situatave të veshtira per jetën dhe shëndetin tuaj. INSIG garanton sigurinë tuaj financiare, duke ju ofruar këtë kontratë.

Nga ky sigurim ju përfitoni:

  • Shpenzimet mjeksore si dhe ndihmën e menjëhershme deri në 30 000 Euro.
  • Shpenzimet e riatdhesimit ose të transportit special në rast dëmtimi trupor apo sëmundje, deri në 50 000 Euro.
  • Përfitmin në rast të humbjes së Jetës prej 10 000 Euro.

INSIG merr persiper të paguajë edhe shpenzimet e udhetimit ne rast të nje fatkeqsie të personave të afert familjare, apo shpenzimet e udhëtimit dhe të akomodimit në rast se ju keni nevojë për asistence nga familjarët.