Sigurimi i Jetës dhe Shëndetit në Udhëtim

Për ju që udhëtoni ne Europe! INSIG siguron qetësinë dhe lehtëson shpenzimet tuaja nëse ju duhet të merrni një trajtim mjekësor per semundje apo aksidentet të papritura gjatë qëndrimit tuaj.

Pse duhet t’a blini këtë kontratë?

Ky sigurim mbulon shpenzimet qe do t’u nevojiten per shkak te ndonje semundje apo aksidenti,gjate udhetimit tuaj ne Europe. Me këtë kontratë sigurimi mund të sigurohen të gjithë personat me moshe nga 1 deri me 70 vjeç.

Nga ky sigurim ju përfitoni:

  • Shpenzimet mjekësore deri në 15 000 Euro.
  • Dëmshpërblimin për Aksidentet Personale deri në 10 000 Euro.
  • Dëmshpërblimin për humbjen e Jetës, 10 000 Euro.
  • Shpenzimet e riatdhesimit deri në 30 000 Euro.
  • Kete kontrate sigurimit ju mund ta gjeni në çdo agjensi udhëtimi, me të cilin INSIG bashkepunon ne pikat kufitare si dhe prane zyrave te INSIG-ut ne qender dhe ne rrethe.