Sigurimi i Shendetit FLEXI-PLAN

Cdo njeri qe gezon shendet shpreson qe kjo te zgjase per gjithe jeten, por jo gjithnje ndodh keshtu. Te gjithe jemi te ekspozuar ndaj semundjeve dhe rreziqeve te ndryshme, qe kercenojne shendetin, jeten dhe mireqenjen tone. INSIG kerkon te jete prane jush dhe ne keto caste te veshtira.

Sigurimi i shendetit Flexi Plan ofrohet per individe, familje dhe grupe punonjesish te sektorit publik dhe privat, ai ofrohet ne tre skema sigurimi dhe ju mund te zgjidhni skemen e sigurimit qe ju nevoitet.

Ju perfitoni:

  • Shpenzimet mjeksore te rekomanduara nga mjeku
  • Nderhyrjet kirurgjikale te paguara me nje shume te veteme sipas planit te zgjedhur nga ju.
  • Perfitim spitalor ne formen e shperblimit ditor per cdo dite qendrimi ne spital
  • Lindjen e femijes, pagese e cila do te jepet me nje shume te vetme sipas planit te sigurimit.
  • Kujdesi prandalues perfshin check-up qe kryhen nje here ne vit ne nje nga klinikat e percaktuara nga Siguruesi.
  • Humbjen e jetes si pasoje e aksidentit.
  • Humbjen e jetes nga faktore natyrore
  • Paaftesine e perhereshme te plote.
  • Paaftesine e perhereshme te pjesshme.