Kompania

You are here:

Instituti i Sigurimeve sh.a. (INSIG sh.a) eshte kompania e pare e sigurimeve dhe e vetme ne historikun e zhvillimit te tregut shqiptar te sigurimeve, i cili luajtur nje rol te padiskutueshem ne krijimin, zhvillimin dhe konsolidimin e ketij biznesi ne ekonomine e vendit.

Instituti i Sigurimeve SHA. (INSIG SHA.) ushtron veprimtarine e saj fushen e sigurimeve, ne shitjen e produkteve te jo jetes dhe jetes. Rezultatet e INSIG-ut duken ne te ardhurat e saj ne rritje nga viti ne vit, ne gamen e produkteve qe ajo i ofron klienteve nepermjet rrjetit te shitjes dhe degeve ne rrethe, ne zgjerimin e aktivitetit te saj sigurues jashte territorit te Republikes se Shqiperise, ne investimet finaciare. Te gjitha keto arritje jane realizuar me bashkepunim te vazhdueshem dhe mbeshtetjen teknike me partneret tane kudo ne bote.