Event Kavaje

You are here:

Ne date 08.07.2016, përfaqësuesit më të lartë të Kompanisë Insig organizuan një event në qytetin e Kavajës me përfaqësues të Shkollës së Mesme Profesionale “26 Marsi” për një rast të vecantë për nxënësin Vath Demrozi pranë kësaj shkolle.  Qëllimi i këtij Eventi ishte për të treguar për të disatën herë që Kompania Insig sh.a është gjithmonë pranë klientit, duke treguar edhe sot me këtë aktivitet human.

Edhe pse dëmtimi i ardhur  ishte jashtë periudhës së mbulimit, Kompania INSIG  vlerësoi që ky rast të mbulohej nga Fondi i Departamentit të Reklamë dhe Marketing, si një rast i vecantë duke i ofruar shumën në limitin maksimal të dëmit.

Insig është pranë Jush.